Vote for Sky Kingdoms

You cannot vote on mobile devices.

Server statistics
Votes 0
Last vote Not had any votes.
Status Offline
Players Unknown (1 minute ago)
Uptime 21.28 %
IP: 5.255.85.211:26255
Copy

Kingdom Version 1.8.6

Description

Regels:

- Geen gescheld met familieleden en ziektes.
- Individuen zijn niet toegestaan vorm een team van minstens 6 man.
- Er wordt niet gegriefd behalve op de afgesproken oorlogs dagen.
- Geen Mods en Hacks gebruiken.

A website made with for online servers like Minecraft!
Our terms and conditions | Sitemap
©2012-2019 serverpact.com